poster final

حضور مبناپژوهان فناوری های نوین آتیه در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ سوم الی ششم بهمن ماه سال 1399 با هدف ارائه آخرین دستاوردهای فناوری روز در حوزه صنعت نفت و گاز، گسترش تعامل با سایر کشورها، کمک به تقویت توان ساخت داخلی و توسعه اشتغال در این صنعت، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. اطلاعات بیشتر در مورد نمایشگاه در سایت http://iran-oilshow.ir قابل مشاهده است.

شرکت مبناپژوهان فناوری های نوین آتیه با حضور در غرفه 921 سالن خلیج فارس، به ارائه آخرین دستاوردهای فناورانه، معرفی شرکت های توانمند داخلی و همچنین توسعه ارتباط با شرکت های صنعتی و نهادهای فعال به منظور ایجاد بستر تبادل فناوری در زمینه نفت پرداخت.

در این نمایشگاه فناورها، شرکت های دانش بنیان، شرکت های صنعتی و همچنین پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، ضمن حضور در غرفه مبناپژوهان و برگزاری نشست های تخصصی، به ترسیم فضاهای جدید برای همکاری با مبناپژوهان پرداختند. همچنین تیم اجرایی مبناپژوهان در طول چهار روز نمایشگاه به رصد توانمندیهای فنی شرکت های حاضر در نمایشگاه پرداخت تا ضمن شناسایی فناوران حاضر در نمایشگاه، ارزیابی های اولیه از توانمندی هر یک از شرکت ها صورت گیرد.

گفتنی است؛ طی جلسات برگزار شده در غرفه مبناپژوهان توافقات اولیه با چند پالایشگاه و پتروشیمی جهت همکاری گسترده در زمینه تبادل فناوری و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی شکل گرفته است.

لازم به ذکر است که شناسایی فرصت های استفاده از فناوری های نوین در صنایع (چالش ها و نیازهای صنعتی)، شناسایی شرکت های توانمند داخلی و ایجاد بستر جهت تبادل فناوری از اهداف حضور مبناپژوهان فناوری های نوین آتیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بوده است.

مبناپژوهان فناوری های نوین آتیه ( مپفن )، در راستای ماموریت های خود در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی برای معرفی فناوری های شرکت های دانش بنیان در صنعت پتروشیمی، در این رویداد حاضر خواهد شد. مپفن در نظر دارد با برگزاری نشست های تخصصی با شرکت های پتروشیمی در رده های مختلف، ضمن شناسایی تقاضاهای صنعتی، به ارائه راهکار جهت حل این تقاضاها بر پایه فناوری های نوین داخلی پرداخته و همچنین بستری مناسب جهت تبادل فناوری ایجاد نماید.

 

حضور مبناپژوهان فناوری های نوین آتیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی.

دیدگاه ها بسته شده اند.