AgACAgQAAx0CO-xPgwACDBpeO7RK8V

دستاوردهای فناورانه در دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی از ۲۷ لغایت ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ با هدف تضمین و تثبیت جایگاه تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنعت پتروشیمی، در جزیره کیش برگزار گردید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر به پیش خبر نمایشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.

مبناپژوهان فناوری های نوین آتیه با هدف رصد و شناسایی فرصت های تبادل فناوری با رویکرد ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در این رویداد حضور یاقت.

مبناپژوهان در طول نمایشگاه به برگزاری بیش از 80 جلسه تخصصی در جهت پیشبرد اهداف تبادل فناوری و نوآوری را بین فناورها و شرکت های پتروشیمی برگزار نمود.

همچنین کارشناسان مبناپژوهان به تببین راهکارهای توسعه بازار فناوری و نوآوری برای شرکت های دانش بنیان پرداختند. همچنین در طی مذاکرات تخصصی با کارشناسان پتروشیمی فرصت های استفاده از فناوری در این صنعت مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

دیدگاه ها بسته شده اند.