درباره ما

مبناپژوهان فناوری‏ های نوین آتیه در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی و در راستای اعتلای برند «ساخت ایران» به مطالعه وضعیت تولید در صنایع هدف پرداخته و در راستای رفع مشکلات فنی تولید در کشور اقدام نموده است. در ادبیات مبناپژوهان، «ساخت ایران» شامل تمام کالاها و خدماتی است که نیروی متخصص ایرانی در خلق آن نقش داشته است. بنابراین استفاده از توانمندی‏های ارزشمند فنی و فناوری در خارج از ایران به منظور ارتقاء سطح تولیدات داخلی مورد استقبال این تفکر خواهد بود. تمرکز مبناپژوهان بر توسعه فناوری ‏های بومی و استفاده از ظرفیت شرکت‏های دانش‏ بنیان و فناور در جهت رفع نیازهای صنایع است.

Teamwork Diverstiy Mission and Culture
our-mission

ما بر مبنای تخصص همکاران متعهد و کارآزموده، راهکارهای ارزش آفرین و نوآورانه را به مشتریان خود ارائه میدهیم. بنابراین فرصت هایی را برای توسعه کسب و کار برای مشتریانمان ایجاد کرده و با ایجاد منافع مشترک بین بازیگران عرصه نوآوری و صنعت بر مبنای ارزش های افزوده ناشی از این فعالیت، شرایط ایجاد اقتصاد پویا و پایدار مبتنی بر دانش بومی را فراهم می آوریم. هدف غایی مبناپژوهان، دستیابی به جامعه صنعتی قدرتمند و نوآور است.

همکاری مبناپژوهان با صنایع مخاطب (یعنی متقاضی یا مصرف کننده فناوری) به عنوان مشاوری امین و پاسخگو برای دستیابی به بهترین راهکار رفع چالش ها و ارتقاء صنعت است.

همکاری مبناپژوهان با شرکت‏های دارای فناوری (دارای تاییدیه فنی مبناپژوهان) در قالب مشاور، طراح، هدایتگر و کارگزار توسعه بازار فناوری است.

همکاری مبناپژوهان با نهادهای مرتبط با توسعه نوآوری و فناوری در راستای تجمیع توانمندی ها و استفاده از حداکثر توان تولید داخلی برای شکوفایی استعدادهای بومی و دستیابی به اقتصادی پایدار و توسعه ارتباطات تجاری بین المللی تعریف شده است.

در یک نمای کلی، نقش مبناپژوهان در بازار نیازهای صنعتی و عرضه فناوری‏های موجود در کشور، به عنوان مبادله‏گر فناوری و خدمات فناورانه توصیف می‏شود.

our-role-rev

حوزه ‏های اصلی فعالیت مبناپژوهان:

نفت و انرژی

کشاورزی و صنایع غذایی

آب و محیط زیست

هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء

زیست فناوری

ارزش های ارائه شده توسط مبناپژوهان برای مشتریان: