demo-attachment-95-Group-43

مبناپژوهان فناوری ‏های نوین آتیه

ارائه کننده راهکارهای مبتنی بر فناوری
برای ارتقاء کیفیت و کمیت تولید و خدمات

1545230658405
demo-attachment-101-Group-4

حوزه ‏های اصلی فعالیت مبناپژوهان

ما در حوزه های زیر متخصصیم

demo-attachment-224-Group-39
demo-attachment-223-Group-28
demo-attachment-222-Group-29

آب و محیط زیست

هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء

زیست فناوری

سازمان‌های همکار

اخبار و رویدادها

اطلاع از جدیدترین اخبار و رویدادهای مبناپژوهان